3 Tanda Kiamat Sudah Muncul Di Mekah!

3 Tanda Ki4mat Yang Sudah Muncul Di Mekah!

mekah

Ki4mat merupakan rukun iman ke lima yang dipercayai oleh umat Islam yang pasti akan terjadi. Namun tidak satu pun makhluk mengetahui bilakah peristiwa akhir kehidupan alam dunia tersebut akan berlaku.

Akan tetapi Allah SWT melalui Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan mengenai tanda-tandanya. Mekah menjadi salah satu kota di muka bumi yang disebut Nabi akan menunjukan tanda bahawa kiamat sudah dekat.

Pertanda yang disebutkan nabi ini dahulu dianggap mustahil terjadi. Namun apa yang ada di Kota Mekah saat ini benar-benar menunjukan keadaan seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu.

Tanda-tanda ki4mat tersebut benar-benar sudah muncul di Mekah.

Berikut ialah tanda-tandanya :

Bangunan Tinggi Melebihi Gunung

mekah

Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahawa salah satu tanda bahawa ki4mat sudah dekat ialah ketika terbinanya bangunan yang tingginya melebihi gunung.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa bangunan-bangunan tingginya begitu menjulang. Ibnu Syaibah meriwayatkan kepada Ya’la ibn Atha’ dari ayahnya, dia berkata: “pada suatu hari, aku menuntun tali kekang unta Abdullah ibn Amr, lalu beliau berkata:

“Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu.” (HR. Ibnu Abi Syaibah dan al-Arzaqi)

Gunung-Gunung di Mekah Mulai Berlubang

mekah

Nabi juga menjelaskan bahawa ki4mat akan terjadi jika gunung-gunung di Kota Mekah sudah berlubang. Hal ini tentu sulit difahami oleh masyarakat pada zaman kehidupan Nabi. Namun ternyata hal itu sudah terjadi ketika ini.

Gunung-gunung di Kota Mekah kini sudah berlubang dengan binaan terowong. Mekah juga digelar Kota Terowong karena memiliki puluhan terowong. Pada 2011 sahaja, Mekah sudah memulakan pembangunan 55 buah terowong.

Bayangan Kaabah Sudah Tidak Lagi Kelihatan

mekah

Baginda Rasulullah SAW juga bersabda bahawa ki4mat akan terjadi jika Al-Sa’ah telah membentang bayangannya sehingga bayangan Kaabah tidak lagi nampak. Al-Sa’ah merupakan salah satu dari pengertian ki4mat.

Al-Sa’ah juga bermaksud sebagai jam. Kerana itu Sheikh mengertikan secara langsung bahawa waktu ki4mat yang hampir juga terjadi apabila bayang menara jam menutupi Kaabah.

Wallahualam!

Credit: www.dream.co.id / realmerah